ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย) หมู่ ๕ ต.ห้วยต้อน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐