กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย)

Post date: Aug 11, 2018 12:38:02 PM

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย) คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ห้องอเนกประสงค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย) ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น กิจกรรมการแสดงรำของนักเรียน กิจกรรมแสดงความกตัญญูของลูกที่ดี พร้อมกันนี้พระครูบา โยธิน ตปสีโล พระภัทรบูร์ ชาคโรและพระบุญลือ ภทฺทธมฺโม ได้มอบทุกการศึกษาให้แก่นักเรียน เพื่อใช้ในการแข่งขันกิจกรรม International Exhibition for Young Inventors ตัวแทนประเทศไทย ที่ประเทศอินเดีย