กิจกรรมสวนสมานลูกเสือ-เนตรนารี

Post date: Jul 1, 2016 3:59:43 AM

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย) ได้จัดกิจกรรมสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกรฏาคม 2559 ณ สนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย)