กิจกรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่มน้ำมูล

Post date: Dec 9, 2011 4:41:09 PM

ภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่มน้ำมูล ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๒ จ.นครราชสีมา