นายพิพัฒน์ พัฒนะพุฒิเลิศ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การบริหารการสอน 5 ร่วมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

โครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) สพป.ชัยภูมิ เขต

กฏหมาย


ข้อมูลบุคลากร

กิจกรรม

กิจกรรมโรงเรียน

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ จำนวนคนละ ๒,๐๐๐ บาท (เงินสด)

กิจกรรมเครือข่ายนักเรียน D.A.R.E. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่าย D.A.R.E. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙

กิจกรรมเครือข่ายนักเรียน D.A.R.E. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่าย D.A.R.E. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙

แผนที่

facebook สพป.ชัยภูมิ 1

ข่าวการศึกษา