อบรมสัมนาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๕

โพสต์3 พ.ค. 2555 22:02โดยJirawat Rattana
 มูลนิธิไทยรัฐร่วมกับสมาคมผู้บริหารและสมาคมครรูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอบรมสัมนาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๕  เรื่อง ขับเคลื่อนคุณภาพไทยรัฐวิทยา ด้วยการพัฒานวัตกรรม  ในวันที่ ๙-๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น