ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการเปิดภาคเรียน

โพสต์7 พ.ค. 2556 20:39โดยJirawat Rattana

เปิดภาคเรียนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

อบรมสัมนาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๕

โพสต์3 พ.ค. 2555 22:02โดยJirawat Rattana

 มูลนิธิไทยรัฐร่วมกับสมาคมผู้บริหารและสมาคมครรูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอบรมสัมนาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๕  เรื่อง ขับเคลื่อนคุณภาพไทยรัฐวิทยา ด้วยการพัฒานวัตกรรม  ในวันที่ ๙-๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:45โดยพิพัฒน์ ตะภา

วันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เปิดเรียนในวันที่ ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๕

1-3 of 3