กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย)

โพสต์18 ก.ค. 2562 19:47โดยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป.ชัยภูมิ 1
วันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม 2562 คณะครู นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย) ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน จัดขบวนแห่เทียนพรรษา  เพื่อไปถวายเทียนพรรษา  ในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดศรีมุณีรัตน์มหาโพธิ์ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรตลอดไปและเป็นการปลุกจิตสำนึกให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
  

  

  

Comments