กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

โพสต์26 ก.ค. 2561 11:43โดยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป.ชัยภูมิ 1
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

วันที่ ๒๖  กรกฎาคม ๒๕๖๑  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ ( บ้านคำน้อย ) นำโดย  นายไพฑูรย์  เกตุศรีแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  ศูนย์พัฒนาเด็กและชาวบ้านบ้านคำน้อย  ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย  จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา  และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่มีมายาวนานการแห่เทียนพรรษา วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงบัญญัติ  ให้พระภิกษุสงฆ์จำพรรษา  เป็นเวลา 3 เดือนในฤดูฝน  เพื่อไม่ให้พระสงฆ์  ไปเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวบ้านให้ได้รับความเสียหาย  ในวันเข้าพรรษามีประเพณีที่สำคัญ 2 ประเพณี  ได้แก่  ประเพณีแห่เทียนพรรษาและประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝน  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษานั้น  เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่าง ๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน  การแห่เทียนเป็นประเพณีที่แสดงถึงความศรัทธา  ความสามัคคีของชุมชนและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ธำรงอยู่ต่อไป  แม้ว่าปัจจุบันจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นการซื้อเทียนพรรษาสำเร็จรูป  หรือการถวายหลอดฟลูออเรสเซนต์แทน  แต่ถ้าทุกคนช่วยกันสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้  ประเพณีการหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษาก็จะเป็นประเพณีอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป

                    

                    

                    

                    


                    
Comments