การแข่งขันกีฬา "ห้วยต้อนเกมส์"

โพสต์17 ก.ย. 2561 21:10โดยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป.ชัยภูมิ 1
            โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๑๙  (บ้านคำน้อย)  โดย  นายไพฑูรย์  เกตุศรีแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นำนักเรียนเข้าการแข่งขันกีฬา -กรีฑานักเรียน  ระดับอนุบาลและประถมศึกษา  "ห้วยต้อนเกมส์"    ระหว่างวันที่  10-13  กันยายน 2561   สนามกีฬาโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

         ทั้งนี้  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยต้อนได้จัดขึ้น  เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้รักการออกกำลังกาย  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสุขภาพจิตที่ดี  เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีระหว่างโรงเรียนในตำบลห้วยต้อน

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  


  

Comments