กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน

โพสต์3 พ.ค. 2555 21:34โดยJirawat Rattana

ส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน สสค. เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชมมีนิสัยรักการอ่านให้มากขึ้น