กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์กับชุมชน

โพสต์3 พ.ค. 2555 21:14โดยJirawat Rattana

4 พฤษภาคม 2012


กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์กับชุมชน โดยทางโรงเรียนจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่อุทยานภูแลนคา ร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน