กิจกรรม


กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย)

โพสต์18 ก.ค. 2562 19:47โดยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป.ชัยภูมิ 1

วันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม 2562 คณะครู นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย) ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน จัดขบวนแห่เทียนพรรษา  เพื่อไปถวายเทียนพรรษา  ในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดศรีมุณีรัตน์มหาโพธิ์ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรตลอดไปและเป็นการปลุกจิตสำนึกให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
  

  

  

การแข่งขันกีฬา "ห้วยต้อนเกมส์"

โพสต์17 ก.ย. 2561 21:10โดยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป.ชัยภูมิ 1

            โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๑๙  (บ้านคำน้อย)  โดย  นายไพฑูรย์  เกตุศรีแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นำนักเรียนเข้าการแข่งขันกีฬา -กรีฑานักเรียน  ระดับอนุบาลและประถมศึกษา  "ห้วยต้อนเกมส์"    ระหว่างวันที่  10-13  กันยายน 2561   สนามกีฬาโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

         ทั้งนี้  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยต้อนได้จัดขึ้น  เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้รักการออกกำลังกาย  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสุขภาพจิตที่ดี  เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีระหว่างโรงเรียนในตำบลห้วยต้อน

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  


  

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย)

โพสต์11 ส.ค. 2561 05:38โดยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป.ชัยภูมิ 1

    วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย)  คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2561 เพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  ณ ห้องอเนกประสงค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย) ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น  กิจกรรมการแสดงรำของนักเรียน กิจกรรมแสดงความกตัญญูของลูกที่ดี  พร้อมกันนี้พระครูบา โยธิน ตปสีโล พระภัทรบูร์ ชาคโรและพระบุญลือ ภทฺทธมฺโม ได้มอบทุกการศึกษาให้แก่นักเรียน  เพื่อใช้ในการแข่งขันกิจกรรม International Exhibition for Young Inventors ตัวแทนประเทศไทย ที่ประเทศอินเดีย

     

     

     

     กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

โพสต์26 ก.ค. 2561 11:43โดยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

วันที่ ๒๖  กรกฎาคม ๒๕๖๑  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ ( บ้านคำน้อย ) นำโดย  นายไพฑูรย์  เกตุศรีแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  ศูนย์พัฒนาเด็กและชาวบ้านบ้านคำน้อย  ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย  จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา  และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่มีมายาวนานการแห่เทียนพรรษา วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงบัญญัติ  ให้พระภิกษุสงฆ์จำพรรษา  เป็นเวลา 3 เดือนในฤดูฝน  เพื่อไม่ให้พระสงฆ์  ไปเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวบ้านให้ได้รับความเสียหาย  ในวันเข้าพรรษามีประเพณีที่สำคัญ 2 ประเพณี  ได้แก่  ประเพณีแห่เทียนพรรษาและประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝน  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษานั้น  เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่าง ๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน  การแห่เทียนเป็นประเพณีที่แสดงถึงความศรัทธา  ความสามัคคีของชุมชนและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ธำรงอยู่ต่อไป  แม้ว่าปัจจุบันจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นการซื้อเทียนพรรษาสำเร็จรูป  หรือการถวายหลอดฟลูออเรสเซนต์แทน  แต่ถ้าทุกคนช่วยกันสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้  ประเพณีการหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษาก็จะเป็นประเพณีอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป

                    

                    

                    

                    


                    
กิจกรรมสวนสมานลูกเสือ-เนตรนารี

โพสต์30 มิ.ย. 2559 20:59โดยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 21:05 ]

        โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย)  ได้จัดกิจกรรมสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกรฏาคม 2559 ณ สนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย)

กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน

โพสต์3 พ.ค. 2555 21:34โดยJirawat Rattana


ส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน สสค. เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชมมีนิสัยรักการอ่านให้มากขึ้น

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์กับชุมชน

โพสต์3 พ.ค. 2555 21:14โดยJirawat Rattana

4 พฤษภาคม 2012


กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์กับชุมชน โดยทางโรงเรียนจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่อุทยานภูแลนคา ร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะนักเรียน

โพสต์3 พ.ค. 2555 20:36โดยJirawat Rattana

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย)

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙


กิจกรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่มน้ำมูล

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:41โดยพิพัฒน์ ตะภา

กิจกรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่มน้ำมูล

ภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่มน้ำมูล  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๒  จ.นครราชสีมา

1-9 of 9